SERVICE OG VEDLIKEHOLD AV TAK

Taket er bygningens mest utsatte del. Tenk deg hva ett tak må tåle. 20 meter regn/snø, 3000 frostdøgn, 125 stormer.
Det er hva ett tak i gjennomsnitt kan bli utsatt for over en periode på 20-25 år.

Det er ikke bare alminnelig regn, men også nedbør som kan inneholde en rekke forurensninger som er med på å nedbryte tekkingen. Det er heller ikke frost alene, men den vekselvise påvirkning av frost og mildvær som kan skade. Ikke uten grunn at taket regnes for den mest utsatte bygningsdelen og at det slites selv om ingen går på det.

Årlig ettersyn

Som en hovedregel bør taket inspiseres minst to ganger i året – vår og høst. Ligger det utsatt til, gjerne oftere. Hver vår bør taket undersøkes om is eller snørydding har påført taket skader. Kontrollering om alle beslag er i orden og om inntekking av piper, ventiler, rør og overlys er tette. Samtidig skal løv og annet rusk fra renner og sluk fjernes. Skader må utbedres av fagfolk. Er det bestrøingsmateriale på taket vi litt av dette etterhvert løsne som følge av værets slitasje på taket og fordi et overskudd er med fra produksjonen. Dette kan samle seg i renner, sluk og kroker og må fjernes sammen med løv og annet rusk så ikke regnvann demmes opp.

Snømåking

Snø kan ryddes bort på vanlig måte med skuffe, måke eller brett. Man må utvise forsiktighet og unngå skraper i overflaten. Taket er konstruert for atskillig snøtyngde så snømåkingen trenger ikke overdrives. Det bør ligge igjen 10-15cm til beskyttelse av tekkingen. Man må passe på så det ikke stikkes hull med skuffe – og aldri bruke hakke! Danner det seg is ved takfoten, tyder det på varmegjennomgang i taket. Dette kan skyldes utilstrekkelig isolasjon og/eller for liten lufting. Det må også kontrolleres at luftspaltene ved takfoten og ventilene i gavlene er åpne, og tilstrekkelig store.

Vedlikeholdsavtale

La fagfolk passe på taket ditt. NorgesTak er spesialist på flate tak og membraner og har gode rutiner for ettersyn. Det er god økonomi å oppdage skader så tidlig som mulig og alltid ha sluk og renner åpne slik at vann ikke blir stående. Ta gjerne kontakt med oss og be om en befaring og et uforpliktende tilbud på en vedlikeholdsavtale.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

TA KONTAKT
Personvern